Které služby a novinky v rámci eHealth již můžu jako lékař využívat?

eNeschopenka

eNeschopenka je možností elektronického zasílání tiskopisů Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a Hlášení ošetřujícího lékaře. Do spuštění eNeschopenky měli lékaři povinnost zasílat výše uvedené výkazy v listinné podobě České správě sociálního zabezpečení. Tiskopisy si lékaři vyzvedávali na příslušném úřadu a ručně je vyplňovali v trojím provedení. Díky eNeschopence, která je v ostrém provozu od ledna 2011, mají nově možnost zaslání těchto formulářů elektronicky a to buď prostřednictvím datové schránky, nebo do aplikace ČSSZ. Zůstává jim však povinnost tisku dvou zbylých kopií pro pacienta.

ePreskripce – Centrální úložiště elektronických receptů (CÚeR)

Centrální úložiště elektronických receptů je virtuální centrum zřízené jako organizační součást Státního úřadu pro kontrolu léčiv. Systém byl spuštěn 31. 12. 2008 a měl by umožnit ePreskripci v ČR následujícími nástroji:

  • Vystavení eReceptů
  • Výdej léčivých přípravků
  • Od 1. 12. 2012 také distanční předepisování prostřednictvím SMS receptů

ePACS

Systém výměny lékařské obrazové dokumentace mezi různými zdravotnickými zařízeními v elektronické podobě. ePACS tedy nahrazuje fyzický převoz CD nebo snímků s daty, popřípadě nezabezpečené zasílání pomocí běžných mailů. Jedná se o nízkonákladový systém koordinovaný a spravovaný Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze, ve které sídlí i centrální komunikační uzel. Sama dokumentace není sdílena mezi všemi připojenými subjekty, ale je posílána na základě dvoustranných smluv ke konzultacím nebo přesunu pacienta na konkrétní pracoviště, které vybírá odesílatel.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *