Lékaři nebudou pokutování za eRecept

Na konci ledna byl schválen pozměňovací návrh, který vychází z úpravy ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Pokud by bylo zahájeno přestupkové řízení s některým lékařem, bylo by díky tomuto návrhu pozastaveno. Stávající legislativa počítá s pokutou do výše až dvou milionů korun.

 

Jedním z hlavních důvodů, proč bylo o návrhu hlasováno, je dle Vojtěcha možnost dát prostor všem stranám dotčeným eReceptem, aby se na celý systém v klidu připravili a zároveň, aby došlo k požadovanému vylepšení poskytovaných služeb. Mluvíme např. o aplikaci lékového záznamu pacienta, která by zajistila bezpečné sdílení dat o předepsaných lécích.

 

Je tedy jen otázkou, jestli bude letošní rok stačit na odladění celého systému a dovybavení zdravotnických zařízení a ambulancí.

-red-