Letošní zvýšení nákladů na zdravotní péči pokryjí pojišťovny z rezerv

Vláda ČR dnes projednala zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven, které informují o jejich hospodaření a předpokládaném vývoji systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2014.

„Celkové příjmy systému veřejného zdravotního pojištění jsou na letošní rok naplánovány ve výši 237,2 miliardy, výdaje by měly dosáhnout 239,4 miliardy a ztráta přibližně 2,2 miliardy. Všeobecná zdravotní pojišťovna počítá s kladným výsledkem hospodaření ve výši 0,7 miliardy, ostatní pojišťovny se záporným, který budou sanovat z rezerv,“ uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Příjmy z vlastního výběru pojistného budou letos činit 175 miliard Kč (meziroční nárůst o 2,2 %), příjmy ze státního rozpočtu za osoby, za které je plátcem pojistného stát, a které tvoří přibližně 25 % z celkových příjmů systému, jsou podle zdravotně pojistných plánů plánovány ve výši 59,3 miliardy Kč. Ostatní příjmy systému ve výši 2,3 miliardy tvoří sankční příjmy (penále, pokuty atd.), a podobně jako příjmy od zahraničních pojišťoven a ministerstva obrany, a příjmy ze zdaňovaných činností (dohromady asi 0,6 miliardy), mají v celkovém objemu zanedbatelný význam.

Výdaje ve výši téměř 240 miliard Kč představují meziroční nárůst o 4 %. Z toho výdaje na zdravotní služby jsou plánovány ve výši 230,6 miliardy korun, provozní výdaje budou 7,1 miliardy a výdaje na investice se plánují ve výši cca 1,2 miliardy. Půl miliardy korun ve výdajích tvoří zálohy za cizince a specifické fondy VoZP ČR.

Po přepočtu vychází letošní výdaje na jednoho pojištěnce na 23 045 Kč. Pojišťovny k 1. lednu 2014 evidovaly celkem 10,4 milionu pojištěnců. Nejvíce z nich, 5,96 milionu (57,3%), registrovala VZP ČR.

Plánovaný stav pohledávek veřejného zdravotního pojištění bude k 31. 12. 2014 činit 36,2 miliardy, z toho pohledávky za plátci pojistného jsou ve výši 31 miliard Kč (85,6%). Plánovaný stav závazků veřejného zdravotního pojištění bude ke stejnému datu činit 36,6 miliardy. V tomto objemu finančních prostředků jsou závazky vůči poskytovatelům zdravotních služeb částku 35,6 miliardy, tj. 97,3 %, z nichž závazky po lhůtě splatnosti jsou pouze u VZP ČR ve výši 1,4 miliardy. Stav peněžních zůstatků na bankovních účtech zdravotních pojišťoven je plánován ve výši 8,9 miliardy korun.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *