Ministerstvo uspořádalo seminář o eHealth

Ministerstvo zdravotnictví uspořádalo diskusní seminář s názvem Vytvořme hospodárný a funkční eHealth. Cílem diskusního fóra bylo zahájit debatu o budoucí podobě elektronického zdravotnictví v ČR.

Prvním krokem veřejná soutěž o návrh

Za ministerstvo vystoupila na semináři celá řada odborníků. Leoš Heger a jeho náměstci Marek Ženíšek s Petrem Noskem vyslovili jasné deklarace snahy řešit téma elektronizace zdravotnictví. Petr Nosek ve své prezentaci uvedl základní představy a východiska. Prvním krokem ministerstva bude podle něj veřejná soutěž o návrh, která bude připravena během léta a vypsána v září/říjnu. V plánu je vytvořit určitý návrh rámce pro sdílení zdravotnických dat, který půjde spíše cestou propojení a využití stávajících systémů, než budování velkého úložiště. K celému průběhu veřejné soutěže o návrh bude přizvána jako nezávislý pozorovatel nevládní nezisková organizace Transparency International, jež mapuje stav korupce v České republice a svou činností přispívá k jejímu omezování.

Konference se zúčastnilo na 200 odborníků

Na konferenci vystoupili i přední zahraniční odborníci na problematiku eHealth – zástupce německého Ministerstva zdravotnictví Matthias von Schwanenflügel a zástupkyně OECD Jillian Oderkirk. Diskusního setkání se účastnilo celkem na 200 osobností, které se profesně problematice eHealth věnují. Například Cyril Mucha ze Společnosti všeobecného lékařství definoval budoucí požadavky na eHealth jako fungování systému univerzálního pro všechny pojištěnce. Měl by sloužit k výměně dat, nikoliv shromažďování, a to rychlou a jednoduchou cestou s bezpečným přístupem.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *