Ministr zdravotnictví o eHealth

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví.

Dle slov ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha by měla elektronizace zdravotnictví přinést pacientům větší bezpečí, a to například v tom že jejich lékaři uvidí veškerá léčiva, která jim byla předepsána. Náhled do záznamu bude umožněn návrhem o lékovém záznamu, který je momentálně projednáván Sněmovnou. Další benefit, který elektronizace pacientům přinese je komfort. V dnešní době to vypadá tak že pacienti pouze obdrží vytištěnou zprávu od lékaře, kterou většinou ztratí nebo někam založí. Díky elektronizace veškeré záznamy budou na jednom místě a přístup k nim budou mít i pacienti sami na portálu elektronického zdravotnictví. Hlavním cílem elektronizace je tedy sdílení dat mezi poskytovateli zdravotní péče a snížení počtu zbytečných vyšetření pacientů.

 

Menší komplikací při návštěvě u lékaře bude nutnost souhlasu s nahlédnutím do dokumentace, kvůli bezpečnosti, což bude možné například skrze elektronickou občanku. Současně se souhlasem pacienta bude zapotřebí i ověření oprávnění lékaře k náhledu do dokumentace.

 

E-recept byl prvním krokem při realizaci konceptu eHealth. Prokazuje se, že to může fungovat a lidé si na to zvykají. Dalším krokem bude sdílený lékový záznam. Užitečné to bude například pro chronicky nemocné pacienty. Ti užívají mnoho léků a navštěvují řadu lékařů, díky elektronizaci jejich ošetřující lékaři budou mít komplexní přehled o všem co pacient užívá. Konečným cílem by měl být zákon o elektronizaci, který brzy poputuje na vládu. Ministr zdravotnictví počítá s tím, že implementace elektronizace nebude hned.

Přechodné období se odhaduje řádově na 8 až 10 let, aby lékaři i nemocnice měli dostatek času na přizpůsobení se a zavedení elektronické dokumentace.

 

Elektronizaci zdravotnictví dle slov ministra poškodil reputaci projekt IZIP a je jedním z důvodu proč je realizace tak zdlouhavá. IZIP, elektronická zdravotní knížka, byl problematický projekt z iniciativy VZP ta 2,2 miliardy. Ministr však ujišťuje, že nyní se jedná o projektu garantovaném státem, a nejen jednou pojišťovnou.

 

Autor. M. Hájková

Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/adam-vojtech-zdravotnictvi-lekari-setry-obvodni.A190315_463753_ekonomika_rts