My máme eRecepty, Slovensko zase eZdravie

Zatímco u nás (míněno v ČR) se řeší otázka eReceptů, EET a blížícího se GDPR, na Slovensku je od 1. 1. 2018 platný projekt zvaný eZdravie. A čeho se týká? Na oficiálním portálu www.ezdravotnictvo.sk najdete mnohem více informací, než v tomto článku. Přesto se pokusíme shrnout alespoň nejdůležitější body.

 

Cílem elektronického zdravotnictví je prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, poskytnou správné informace ve správný čas na správném místě a ve všech krocích péče poskytované pacientům. Elektronické zdravotnictví má zároveň přinést velké finanční úspory. Tím pádem dojde ke zvýšení kvality poskytované zdravotní péče. Základem je však elektronicky a bezpečně sdílená zdravotní dokumentace mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními. A nepřipojení se do systémů eZdravie je (stejně jako bylo u našeho eReceptu) pokutováno.

 

A jak celý systém funguje?

Pacient má přístup ke své zdravotnické dokumentaci prostřednictvím kartičky pojištěnce, a nebo prostřednictvím elektronického občanského průkazu s čipem. Lékař se do systému dostane díky elektronickému průkazu zdravotnického pracovníka. V systému lze vytvářet elektronický záznam z vyšetření, vydávat eRecept, léky a zdravotní pomůcky. V budoucnu se plánují další funkce. Celý systém již běží v ostrém provozu a podobně jako u nás právě eRecept, sklízí určitou vlnu kritiky. V této souvislosti se začala připravovat kompletní změna legislativy, která se bude týkat výhradně elektronizace zdravotnictví.