MZČR: Zdravotní pojišťovny budou pod veřejnou kontrolou

Vláda ČR v lednu schválila tzv. transparenční novelu, která ukládá zdravotním pojišťovnám povinnost zveřejňovat smlouvy se zdravotnickými zařízeními o poskytování a hrazení péče.

 

Uzavřené smlouvy včetně dodatků musí pojišťovna zveřejnit nejpozději do 60 dnů ode dne uzavření. Za nezveřejnění smluv bude nově pojišťovnám hrozit sankce až 10 milionů korun.

Smlouvy začaly některé pojišťovny zveřejňovat už v loňském roce na základě dohody s Ministerstvem zdravotnictví, nyní bude tato povinnost uzákoněna pro všechny zdravotní pojišťovny.

Novelou plníme další bod z programového prohlášení vlády a zvyšujeme transparentnost při nakládání s penězi ze zdravotního pojištění. Zdravotní pojišťovny teď budou pod daleko větší veřejnou kontrolou, každý občan si může na internetu dohledat smlouvy uzavřené pojišťovnou. Zároveň končí nábory pojištěnců pomocí třetích osob. Považuji to za nehospodárné, ušetřené peníze budou použity na zdravotní péči pro pacienty. Podstatně se také zpřísní podmínky pro obsazování vedení pojišťoven, které mají zamezit střetům zájmů při jejich řízení,“ uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Pojišťovny už dále nebudou moci nabírat pojištěnce prostřednictvím třetích osob, ani při náboru poskytovat zvýhodnění pro nové pojištěnce před stávajícími. Pojišťovně, která tento zákaz poruší, může být udělena pokuta až 5 milionů korun.

Tato omezení jsou zavedena jako úsporné opatření při nakládání s finančními prostředky z veřejného zdravotního pojištění. Další změnou v hospodaření pojišťoven bude snížení přídělu do rezervního fondu z 1,5 % na 0,75 %.