Na kolokviu ICT Unie se debatovalo o strategii eGovernmentu

Náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu Robert Ledvinka a hlavní architekt eGovernmentu Ondřej Felix byli hosty prvního kolokvia ICTU v letošním roce. Konalo se v pondělí 7. ledna odpoledne v pražském hotelu Fortuna City a jeho tématem byly strategické otázky budoucnosti eGovernmentu a ICT ve veřejné správě České republiky.

Po úvodním slově, jehož se zhostil prezident ICT Unie Svatoslav Novák, byl prvním řečníkem Robert Ledvinka. Uvedl, že ICTU je jako profesní asociace, která reprezentuje ICT průmysl v ČR, pro ministerstvo vnitra preferovaným a respektovaným partnerem. Objasnil důvody vzniku dokumentu Strategie eGovernment 2014+, který na základě požadavku Evropské komise vypracovalo ministerstvo vnitra, a jak název napovídá, je zaměřen na rozvoj eGovernmentu v rámci nového programového období EU od roku 2014. ICT Unie měla možnost dokument v závěru loňského roku připomínkovat. V těchto dnech se připomínky vypořádávají – tak, aby materiál mohl být do konce ledna předložen ke schválení vládě. 

Ondřej Felix ve svém vystoupení připomněl význam konceptu sdílených služeb ve veřejné správě, které pomohou zefektivnit výkon jednotlivých agend a významně ušetřit. Vysvětlil některé principy fungování eGovernmentu a pojmy, v jejichž výkladu panuje nejednoznačnost či jsou podle něj chápány chybně.

Závěrečná – a nejdelší – část kolokvia pak byla věnována debatě o výše uvedeném strategickém materiálu a konkrétních připomínkách k němu. Početná účast zástupců členských firem ICTU na akci a jejich aktivní podíl na diskusi s oběma hosty svědčí o důležitosti i aktuálnosti zvoleného tématu.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *