Národní centrum elektronického zdravotnictví

Národní strategie elektronického zdravotnictví se začala zabývat otázkou vytvoření „národního centra elektronického zdravotnictví“. Záměrem je vytvoření nezbytné odborné autority, která bude schopná zajistit plynulý rozvoj konceptu elektronického zdravotnictví, bude připravovat projekty v souladu s touto koncepcí a prioritami ČR, kdy prioritou je spolehlivý provoz systému elektronického zdravotnictví.

 

Na podporu vzniku centra získalo Ministerstvo zdravotnictví dotace z EU v rámci programu: Podpora strukturálních reforem, který přijala i Evropská komise. Projekt s názvem „Strenghtening of capacity for creation and implementation of the National eHealth Centre“ je realizován s odbornou pomocí Evropské asociace zdravotnické telematiky (EHTEL) za technické asistence rakouské rozvojové agentura AED.

 

Celý projekt vytvoření Národního centra elektronického by měl probíhat ve dvou etapách. V rámci první etapy se stanovily rozpočty, lidské zdroje, kompetence, organizační schéma a road mapa, podle které by se vznik měl řídit. Druhá etapa se bude věnovat samotné realizaci vzniku.

 

O bližších termínech Národní centrum elektronického zdravotnictví zatím neinformuje. Vznik centra pro vás budeme dále sledovat.

 

Zdroj: http://www.nsez.cz/dokumenty/informace-o-probihajici-podpore-vytvoreni-narodniho-centra-elektronickeho-zdravo_15915_31.html