Národní systém hlášení nežádoucích událostí (NSHNU)

Na základě pověření Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) dochází od 1. 1. 2013 k převodu elektronického systému pro vedení záznamů o událostech ovlivňujících kvalitu zdravotnických služeb a bezpečnost pacientů z 3. lékařské fakulty UK na Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS), který se tak stává správcem Národního systému hlášení nežádoucích událostí (NSHNU).

Do systému se mohou zapojit všechna lůžková zdravotnická zařízení a zapojení je zdarma. Systém aktuálně pokrývá cca 40% lůžkového fondu v ČR.

Účastníci projektu mohou získat zdarma webovou aplikaci pro interní evidenci nežádoucích událostí ve zdravotnickém zařízení. Pro zapojení pracoviště do Národního systému hlášení nežádoucích událostí je však možné používat také vlastní systém pro evidenci hlášení nežádoucích událostí. Nějaký pěkný barevný print screen z jejich systému)

Sběr dat se řídí jednotnou metodikou a zapojené instituce dostávají zdarma pravidelné anonymizované srovnání své frekvence nežádoucích událostí s podobnými zdravotnickými zařízeními. Obrázek grafů z benchmarkingu

Na základě zjištění závažných nežádoucích událostí jsou vydávána doporučení pro správnou praxi.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *