Národní telemedicínské centrum vyzkouší pilotní tablety pro pacienty

V průběhu roku 2013 provede společnost Vodafone ve spolupráci s Národním telemedicínským centrem pilotní ověření systému dálkového monitoringu pacientů. Prostřednictvím elektronických tabletů.

E-komunikace pacient – lékař v reálu

Tablety by během roku mělo využívat celkem 20 pacientů s pokročilým vleklým srdečním selháním.  Prostřednictvím tabletů budou pacienti své lékařce do Fakultní nemocnice Olomouc odesílat aktuální údaje o hmotnosti, tlaku, tepu, budou potvrzovat užití medikace, budou moci subjektivně popsat svůj zdravotní stav, provádět videohovory s lékařem, ale také psát e-maily, sdílet fotografie a využívat další funkce. Uživatelské prostředí tabletu bude jednoduché a přehledné, aby přístroj zvládli ovládat i méně technicky zdatní pacienti.

Celoroční monitoring

Celý projekt má vést k ověření, zda se díky použití těchto přístrojů sníží počet ambulantních návštěv pacientů, jejich rehospitalizace pro srdeční selhání, a zda se zvýší kvalita jejich života. Monitorovaní pacienti tak dostanou jedinečnou šanci poskytovat zpětnou vazbu o svém zdravotním stavu a aktivně tak spolupracovat na zkvalitnění jejich léčby.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *