Nástroj od CompuGroup Medical pomáhá VZP s úsporami ve zdravotnictví

Softwarová aplikace společnosti CompuGroup Medical ČR (CGM), kterou využívá Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) pro svůj projekt Pozitivních listů, pomohla loni pojišťovně ušetřit přibližně 450 milionů korun z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Na letošek předpokládá VZP úsporu až 950 milionů korun.

Pozitivní listy VZP pomáhají lékařům při rozhodování, jaký lék se stejnou účinnou látkou, ale různou cenou předepsat, aby to bylo ekonomicky nejvýhodnější pro pojišťovnu i pro pacienta. Léky z Pozitivního listu jsou v ambulantních systémech označeny logem VZP a software na ně při preskripci lékaře vždy upozorní. Samozřejmě nadále zůstává na lékaři, zda doporučený přípravek předepíše, nebo zda např. z medicínských důvodů zvolí jinou variantu. Databáze s označenou kategorizací a Pozitivními listy se distribuuje do ambulantních softwarů formou pravidelné bezplatné aktualizace.

Jsme rádi, že díky spojení know-how VZP a softwarové aplikace CGM získali lékaři možnost efektivně se rozhodovat. Celý projekt přináší úspory do zdravotního systému. Potvrzuje se také, že dobré řešení v rámci elektronizace zdravotnictví by mělo mít okamžitý a měřitelný přínos,“ říká Vladimír Přikryl, generální ředitel společnosti CompuGroup Medical ČR.

Léky z Pozitivního listu jsou pro zdravotní pojišťovnu i lékaře ekonomicky nejvýhodnější variantou. V každé terapeutické skupině jde vždy o jeden až dva přípravky, jejichž výrobce pojišťovně nabídl slevu nejméně 15 %. Pro pacienty jsou léky z Pozitivního listu VZP vždy bez doplatku.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *