Nemocnice pomalu začínají komunikovat elektronicky

V českých nemocnicích se postupně začíná rozšiřovat elektronická komunikace. Elektronické nástroje nemocnice alespoň někdy využívají zejména při komunikaci s institucemi (96 %), mezi sebou navzájem (95 %) nebo s externími ambulancemi (79 %). Vyplývá to z exkluzivního průzkumu, který si na vzorku 57 nemocnic nechala zpracovat společnost CompuGroup Medical, český lídr v oblasti IT systémů pro zdravotnictví. To však ještě neznamená, že elektronická komunikace v českých nemocnicích převládá. Navzdory tomu, že je rychlá a efektivní, jejímu masovému rozšíření stále brání celá řada překážek.

„Internet, email a další formy elektronické komunikace nemocnice využívají nejčastěji při styku se zdravotními pojišťovnami a dalšími institucemi,“ vysvětluje Vladimír Přikryl, generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Česká republika. Nemocnice mezi sebou nejčastěji informace sdílejí telefonicky. Významný podíl stále tvoří i standardní pošta, případně fax. Při komunikaci s pacientem jsou nejvýznamnějším komunikačním nástrojem osobní schůzky. Například sdělování výsledků vyšetření probíhá většinou osobně, případně telefonicky. Standardní pošta pomalu ustupuje.

„Internet se při styku s pacientem doposud příliš neprosadil, což souvisí i se současným IT vybavením českých nemocnic. Třetina z nich například postrádá elektronický objednávkový a zvací systém pro pacienty.“ komentuje výsledky průzkumu Vladimír Přikryl a dodává: „V řadě nemocnic na některých odděleních navíc úplně chybí připojení k internetu. V dalších je připojení pomalé nebo je omezeno pouze na intranet.“

Zástupci českých nemocnic se elektronizace nebojí. Jejímu dalšímu rozvoji však stojí v cestě celá řada překážek. Tou největší jsou finance (32 %), následuje neochota zaměstnanců přizpůsobovat se novým věcem (13 %) a chybějící softwarové vybavení (12 %). „Pro zástupce nemocnic jsou nové technologie synonymem zvyšování efektivity i kvality poskytované péče. Tlak na snižování nákladů, který je nyní ve zdravotnictví velmi výrazný, ale často vede i k omezení investic do IT,“ uvádí Vladimír Přikryl. „Mezi zaměstnanci nemocnic je pak patrná nechuť ke změnám a jistá nostalgie k papírovým dokumentům, se kterými jsou zvyklí pracovat,“ dodává.

Komunikace prostřednictvím pošty nebo osobních schůzek je však vysoce časově náročná a finančně nákladná. Efektivním řešením je sdílení informací pomocí specializovaných zdravotnických softwarů, které lékaři a další zdravotničtí pracovníci používají k řešení každodenní agendy. Dokumenty však musí být kvůli bezpečnosti opatřeny elektronickým podpisem. „Při sdílení zdravotních údajů je klíčová ochrana osobních údajů a vysoká úroveň zabezpečení. K citlivým datům nikdo nepovolaný nemůže mít přístup a každá zpráva musí být vždy prokazatelně a nezpochybnitelně doručena adresátovi,“ uzavírá Vladimír Přikryl, generální ředitel českého zastoupení společnosti CompuGroup Medical.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *