Nové zakázky na IT ušetří VZP 70 milionů korun

Všeobecná zdravotní pojišťovna úspěšně pokračuje ve snižování nákladů na vlastní provoz. Nejnověji se jí podařilo dokončit další dvě významné veřejné zakázky v oblasti IT, díky kterým ušetří 70 milionů korun. Obě zakázky byly realizovány formou otevřených výběrových řízení.

Úsporu minimálně 40 milionů korun přinese v příštích třech letech nová rámcová smlouva na nákup licencí k softwarovým produktům Oracle. Veřejnou soutěží se podařilo získat velmi příznivé ceny, které v průměru klesly o 39 % oproti cenám předpokládaným. Dalších úspor navíc VZP dosáhne snížením ceny podpory nově nakupovaných licencí – cena podpory totiž bude vycházet z nižší pořizovací ceny licencí.

Téměř třicet milionů pak pojišťovna ušetří v příštích třech letech za licence k softwarovým produktům Microsoft. Výsledkem otevřeného výběrového řízení na 3 roky je nová smlouva platná od října 2013, díky které se podařilo snížit ceny o 9 % oproti dřívějšku. Současně byl optimalizován (ve většině případů směrem dolů) počet licencí.

Už v létě VZP informovala například o tom, že se jí daří radikálně snižovat náklady na telefonické a datové služby. Výdaje na pevné linky a mobily klesly letos oproti roku 2008 o 72 %, tedy o 24 milionů korun. Náklady na datové služby poklesly za uvedené období ještě více, a to o 80 % (tj. 36 milionů).

O tom, že se pojišťovna snaží v maximální možné míře minimalizovat náklady na informační technologie, svědčí i následující srovnání: Podle analýzy společnosti Gartner, která je nezávislou celosvětovou autoritou v poradenství v oblasti ICT, jsou v pojišťovnictví průměrné náklady na IT 3,1 % z obratu (u státních organizací dokonce 8 %). U VZP náklady na IT dělají méně než 0,6 % z obratu (resp. z předepsaného pojistného) – viz graf.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *