Centrální úložiště životně důležitých údajů

V rámci řešení vznikne centrální úložiště, které umožní ukládání zdravotnické dokumentace ve strukturova ném tvaru, aby ji bylo možné co možná efektivněji využít.

Centrální úložiště bude primárně určeno pro ukládání životně důležitých údajů o pacientovi, které bude využíváno pro potřeby urgentní medicíny. Lékař bude mít v případě žádosti pacienta povinnost urgentní údaje do úložiště vložit.
Úložiště bude moci být také využito i pro ukládání ostatních typů zdravotnické dokumentace, jestliže si to pacient bude přát.