Elektronická preskripce

Elektronické předepisování léků bude plnohodnotnou alternativou ke stávajícímu způsobu předepisování léků na recept.

Zavedení elektronické preskripce do praxe přispěje k:

• podpoře rozhodování pacienta, lékaře a lékárníka při optimalizaci farmakoterapie zejména s cílem odstranit možné interakce mezi léky

• snížení administrativní zátěže kladené papírovými recepty na zdravotnické profesionály
• zamezení defraudací papírových receptů a následnému zneužívání
• efektivní a okamžité kontrola receptů vystavených na konkrétního pacienta a receptů vystavených konkrétním lékařem/zdravotnickým zařízením (validace identifi kačního čísla pojištěnce a preskribujícího zdravotnického zařízení)
• možnosti přímého vyúčtování receptů zdravotní pojišťovně a lepšího sledování výdajů za léky
• vyššímu komfortu pro pacienta (chronický pacient obdrží identifi kační kód receptu např. do mobilu nebo mailem a nemusí navštívit lékaře jen kvůli vyzvednutí dalšího balení předepsaného léku)

 

Předpokladem je vytvoření legislativních pravidel pro elektronické předepisování léků.