Elektronická zdravotní dokumentace

Primárním cílem zavedení elektronické zdravotní dokumentace je zlepšení kvality zdravotní péče, zvýšení efektivity zdravotní péče, zajištění bezpečí pacienta, podpora mobility pacientů a svobodné volby zdravot nického zařízení, zpřehlednění a zjednodušení administrativy spojené s vedením zdravotní dokumentace.

Zavedení elektronické zdravotní dokumentace podpoří individualizaci zdravotní péče. Každý pacient dostane takovou péči, která je vhodná právě pro něho. Pacient nebude řešen pouze jako další případ jedné nemoci.

eHealth zajistí elektronickou formu vedení zdravotnické dokumentace. Nepředpokládá se povinné centrální ukládání zdravotní dokumentace. Sdílení bude zajištěno prostřednictvím centrální databáze odkazů. Lékař bude schopen po souhlasu pacienta získat přístup k potřebné dokumentaci uložené v místě svého vzniku.