Standardní metodiky datové interoperability a informační bezpečnosti

Datové a technologické standardy budou pravidelně inovovány ve spolupráci s odbornou veřejností tak, aby reagovaly změnami na vývoj poznání a potřeby praxe. Datové standardy budou v souladu s evropskými i světovými standardy pro interoperabilitu ve zdravotnictví.

Základem řešení je zajištění zabezpečeného, autorizovaného a auditovatelného přístupu k datům (informacím zejména o pacientech) a transakcím s nimi.

V rámci řešení eHealth se připraví metodiky pro zajištění bezpečnosti řešení, používání datových standardů a využívání jednotlivých komponent eHealth.
Stát nebude zasahovat do vývoje ani do užívání informační infrastruktury zdravotnických zařízení.