Elektronické standardní postupy odborné zdravotní péče

V rámci aktivit resortu zdravotnictví lze předpokládat vznik sady standardních postupů odborné zdravotní péče. Dle připravované metodiky vzniku standardních postupů bude každý takový postup obsahovat popis pro odborníky, ekonomickou část potřebnou pro plátce a část pacientskou, v níž bude standardní postup vysvětlen s ohledem na laiky.
Zavedení odborných standardních postupů do praxe s sebou přináší nutnost je připravit v takové formě, aby byly co možná jednoduše použitelné. Vhodnou cestou je připravit je v elektronické formě (vizualizované rozhodovací stromy, automatický výpočet skóre, možnost „uložení“ si pacienta v daném stavu jeho léčby a podobně). Takový standardní postup lze pak nabídnout lékařům na Portálu eHealth nebo je pomocí vhodného rozhraní přímo integrovat do informačních systémů jednotlivých poskytovatelů zdravotní péče.  Elektronická verze také může pomoci kontrolovat odchylku léčby od defi novaného standardního postupu.

 

V rámci eHealth předpokládáme převod těchto standardních postupů odborné zdravotní péče do elektro nické formy vhodné pro zprostředkování těchto postupů jako systému pro podporu rozhodování a integraci do informačních systémů jednotlivých poskytovatelů zdravotní péče.