Telemedicína

Telemedicína je příkladem praktického výstupu eHealth. Zejména pilíře Elektronické zdravotní dokumentace. Příklady využití prostředků eHealth v telemedicíně jsou:

• Distanční hodnocení výsledků – hodnocení obrazových informací ve zdravotnictví – umožní efektivněji využívat personální vysoce kvalifi kované kapacity
• Druhý názor – distanční konzultaci druhým odborníkem
• Distanční monitorování pacientů – monitorování životních funkcí včetně případného vyvolání potřebných akcí v případě ohrožení zdraví a života, pomoc bloudícím osobám, apod.
• Interaktivní komunikační systémy – vzájemné propojení pacienta a lékaře, členů rodiny, ošetřovatelů, případně dalších poskytovatelů zdravotnických služeb včetně záchranné služby
• Informační systémy pro vzdělávání, vědu a výzkum – pregraduální a postgraduální vzdělávání s podporou elearningových technologií