Odpověď ministra zdravotnictví na otevřený dopis Borise Šťastného

Vážený pane předsedo,
děkuji Vám za dopis, v němž mne vyzýváte, abych právní analýzy týkající se nové smlouvy Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR se společností IZIP, a.s. bezodkladněpředal Správní radě VZP.
Dovolím si Vám připomenout, že standardní platformou pro diskuzi o otázkách týkajícíchse zdravotního systému České republiky je  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR a její zdravotní výbor. Platformou výměny názorů mezí Ministerstvem zdravotnictví a poslanci tak opravdu není Správní rada VZP. Zároveň mi také dovolte Vás upozornit, že je plným právem člena vlády České republiky, aby pro potřebu své práce zadal k vypracování odborné či právní posudky. Platí to zvláště v těch případech, kdy jsou vynakládány veřejné prostředky v nemalé výši, jako je tomu v případě systému IZIP.
Dovoluji si Vás také informovat o tom, že téma stability veřejného zdravotního pojištění bude jedním z bodů zasedání vlády již tuto středu, tj. 24. října 2012. O tématu veřejného pojištění ostatně vláda hovořila i na svém minulém jednání. Bohužel v rámci této debaty byla otázka doplnění Správní rady VZP ČR opětovně zablokována. Ale o tom jste, jak předpokládám, plně informován.
Ergo, jsem připraven o situaci v našem zdravotnictví i o situaci ve Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR kdykoliv diskutovat, a to v rámci zasedání Výboru pro zdravotnictví PS PČR. Správní rada VZP tu správnou diskusní platformu nepředstavuje.

V případě, že z Vaší strany či ze strany dalších „rebelů“ budou následovat další otevřené dopisy, volte prosím jinou část týdne než je páteční večer.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *