HealthCare Institute

HealthCare Institute je nezisková organizace, která napomáhá postupně zvyšovat kvalitu poskytované péče o pacienty v nemocnicích. Proto se snažíme diskutovat s managementem a zřizovateli nemocnic o nasazování nových manažerských přístupů, obvyklých v západní EU a USA.

HCI se věnuje převážně dvěma typům činnosti:

1. Celostátní porovnávání nemocnic podle rozhodujících faktorů (Benchmarking)

2. Pořádání mezinárodních odborných konferencí