STECH

Nakladatelství Sdělovací technika

Knihy 
Nakladatelství Sdělovací technika, díky masivnímu průniku technologií do všech oblastí života, připravuje pro čtenáře knihy o elektronice, telekomunikacích a technologiích obecně, o zdravotnictví ale i literaturu pro volný čas. Máme širokou nabídku publikací 
pro odbornou i širokou veřejnost na technická a medicínská témata, stejně jako vysokoškolských učebnic. 

Konference 
Specializované odborné konference, sympozia a semináře. Od roku 1995 pořádá nakladatelství Sdělovací technika odborné konference a sympozia zaměřená na špičkové technologie v oblasti mikroelektroniky, telekomunikací, ICT, digitalizace médií, vývoje ve zdravotnictví a jejich dopadu na náš každodenní život.
Pravidelné odborné konference jsou připravovány s prestižními partnery a akcí se každoročně účastní více než 1500 osob.

Vydavatelství Sdělovací technika

Vydavatelství Sdělovací technika je už více než padesát pět let odbornou platformou pro tisíce odborníku z oboru telekomunikací, elektronických a měřicích systému, součástek, mikrovlnné techniky, multimédií a televizního vysílání.