Podle jakého klíče rozdělovat prostředky v českém zdravotnictví?

CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, se zamýšlí nad prioritami českého zdravotnictví. Prioritou je samozřejmě blaho pacienta, ale na mediální scéně se do popředí dostává spíše spor o to, podle jakých priorit finance ve zdravotnictví přerozdělovat. V zemích EU úspěšně funguje koncept Health Technology Assessment (HTA), který dokáže skloubit jak ekonomickou, tak lidskou stránku zdravotní péče.

V současné době je Česká republika jednou z posledních zemí v EU, kde proces HTA není formalizován. Zahraniční spolupráce prostřednictvím sítě ustavené dle Směrnice 24/2011/EU pomůže nejen vyprecizovat vlastní metodologii, ale spolupráce se zahraničními agenturami pomůže i podstatně snížit náklady, neboť lze čerpat ze zkušeností HTA procesu v jiných zemích. Důvodů k ustavení HTA procesu je několik. Je třeba si uvědomit, že ve spojení se stárnutím obyvatelstva, přirozenými nároky zdravotníků na spravedlivé ohodnocení jejich práce a ne zcela ideální ekonomickou situací mohou další případné náklady představovat ekonomickou zátěž pro systém veřejného zdravotního pojištění. Zároveň je však jen těžko možné zakonzervovat medicínu v její současné podobě a ignorovat vědeckotechnický pokrok.

„Proces zapojování nových technologií do zdravotnictví musí být transparentní a každému z něj musí být jasné, proč byla určitá technologie akceptována a jiná ne. HTA má ustálenou metodiku, která je založena na moderních statistických metodách a mezinárodně přijímaných klasifikacích (např. QALY). Vzhledem k tomu, o jak eticky citlivé téma se jedná, není možné, aby na výsledcích procesu byl i jen stín podezření z prosazování rozličných lobbyistických zájmů. Tohoto stavu pak nelze docílit jinak, než HTA procesem,“ uvedl na výroční konferenci CzechMed Petr Nosek z Ministerstva zdravotnictví ČR, který za nepřítomného ministra Leoše Hegera přednesl jeho příspěvek na téma HTA.

„Technologie HTA může omezit vliv iracionálních vlivů v alokaci prostředků a zdravotní výdaje budou směřovány do péče o ty pacienty, kteří mohou mít z léčby největší prospěch,“ upřesňuje  Miroslav Palát, prezident asociace CzechMed.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *