Podpis Memoranda o úsporných opatřeních při pořizování nákladných přístrojových zdravotnických prostředků

Ve čtvrtek 10. 4. 2014 bylo v prostorách Ministerstva zdravotnictví ČR podepsáno Memorandum ministra zdravotnictví ČR, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a Svazu zdravotních pojišťoven ohledně úsporných opatření při pořizování nákladných přístrojových zdravotnických prostředků.

Ministerstvo zdravotnictví, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a Svaz zdravotních pojišťoven se svými podpisy zavázalo postupovat v souladu s doporučeními přístrojové komise. Úkolem této komise, zřízené ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem, je zvýšit efektivitu a transparentnost nákupů ve zdravotnictví a posuzovat rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků.

„Jako jedno z opatření ke zvýšení efektivity a transparentnosti ve zdravotnictví zřídil ministr zdravotnictví Komisi pro posuzování rozmístění zdravotnických prostředků (dál jen „přístrojová komise“). Úkolem komise je posuzovat účelnost pořízení přístrojových zdravitnických prostředků ve vztahu k potřebě jejich dostupnosti v rámci ČR, při zohlednění jejich efektivního vytížení. Přístrojová komise v rámci své činnosti vydává doporučení k jednotlivým návrhům  na pořízení přístrojových zdravotnických prostředků,“ uvádí se v Memorandu.

Komise by neměla řešit primárně poskytovatele zdravotní péče, dle toho, jestli jsou státní nebo nestání a kdo je vlastní, ale má řešit to, aby úhrady ze zdravotního pojištění této pořizované techniky probíhaly až na základě jejího konsenzu a doporučení, ať už se přístrojová technika pořizuje do státních nebo nestátních institucí. Pojišťovny se tedy tímto Memorandem zároveň zavazují k tomu, že nebudou platit žádnou přístrojovou techniku, aniž by o tom byla Komise infromována a aniž by se k tomuto nákupu vyjádřila a nedoporučila ho.

Například za rok 2012 totiž ztrátou ukončilo hospodaření hned 29 procent nemocnic, téměř třetina z nich měla hospodářský výsledek do minus pěti milionů korun. Rok 2012 byl zajímavý mimo jiné proto, že nemocnice se musely vyrovnat s růstem daně z přidané hodnoty i dozvukem akce Děkujeme, odcházíme, kdy jim ministr zdravotnictví nařídil zvýšit tarifní platy o více než šest procent. Zároveň si přilepšily 700 miliony díky zvýšení poplatku za den pobytu v nemocnici. Pomoci jim mohly i případné příplatky za nadstandard. Podle ÚZIS nemocnice musely téměř zastavit růst nákladů. Nejvýraznější položkou v jejich hospodaření jsou náklady na zaměstnance, které tvoří necelých 47 procent. Ty se loni meziročně zvýšily o dvě procenta.

Přesné úspory, které by tohle Memorandum a existence Komise mohly přinést, ministerstvo nezná. Jak uvedl ministr zdravotnictví Svatoplu Němeček, jde hlavně o to, aby byla opravdu nakoupená technika využívaná a nekulminovala se v místech a lokalitách, kde o daný typ zařízení není nebo dokonce ani nemůže být zájem. Hlavní tedy je, soustředit se na prostředky a objem peněz vydaný na přístrojovou zdravotnickou techniku, který by měl být správně promyšlený a směřovaný. Nepředpokládá se, že by se objem nákupů zvyšoval, ale měl by být řízen dle pacientů, to znamená, aby pacienti získávali takové přístroje, které potřebují, a tam, kde je potřebují.

Podepsání Memoranda tak má přispět zejména k jakési precizaci pravidel úhrad za zdravotnickou přístrojovou techniku, ke kterým se podpisy jednotliví signatáři zavázali a která budou muset nyní závazně respektovat. Podpis má zároveň přispět k mnohem větší transparentnosti a efektivitě celého sektoru zdravotnických nákupů. Pacienti musí zároveň dostat takovou péči, kterou chtějí a která je pro ně důležitá.

„Tato Komise v podstatě navazuje na něco, co tady již kdysi bylo. Pan ministr Julínek tuto komisi zrušil, když nastoupil, s odůvodněním, že by to měly dělat jen zdravotní pojišťovny. My si však myslíme, po těch letech co komise nefungovala, že i pro zdravotní pojišťovny bude dobré, když bude mít k dispozici nějaké doporučení nebo nedoporučení této komise, který by měla zahrnivat nejenom zástupce ministerstva zdravotnictví, ale takí Všeobecné zdravotní pojišťovny, Svazu zdravotních pojišťoven a zástupce odborných společností dle oborové příslušnosti daných projednávaných přístrojů,“ říká Němeček. „V komisi jsou i zástupce České lékařské komory, zástupce odborů a zástupce krajů, to znamená zastoupení široké zdravotnické veřejnosti,“ dodává.

 

 

 

 

 

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *