Pokud bude systém nefunkční, bude možné i tak vytisknout recept? Budou dále akceptovány papírové recepty?

Tisk receptu z nemocničního informačního systému je závislý pouze na jeho provozuschopnosti. Výpadek veřejné datové sítě nemůže ovlivnit vystavování receptu. Zákon o léčivech stanoví „Léčivé přípravky předepisují … lékaři poskytující zdravotní péči …, a to vystavením lékařského předpisu, který může být, po dohodě s pacientem, v listinné nebo v elektronické podobě.“ A pokud bude recept vystaven v listinné podobě a předán pacientovi nebude do centrálního úložiště dodatečně zasílán.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *