Pozvánka na konferenci eHealth Day 2015

Další ročník konference eHealth Day se uskuteční 17.února 2015 v kongresovém sále pražského Institutu klinické a experimentální medicíny. Konferenci připravuje nakladatelství Sdělovací technika ve spolupráci s Národním telemedicínským centrem a portál eZDRAV.cz je jejím hrdým mediálním partnerem.

eHealth v širším slova smyslu charakterizuje nejen technologický pokrok, ale i pozitivní postoj k propojenému globálnímu myšlení s cílem zlepšovat zdravotnickou péči na místní, regionální a celosvětové úrovni pomocí informačních a komunikačních technologií.

Kromě vzájemné interakce pacientů a poskytovatelů zdravotní péče podporuje eHealth také vzájemnou komunikaci zdravotníků, zdravotnických zařízení a samotných pacientů. Do oblasti eHealth spadají specializované informační systémy, elektronizace záznamů o zdraví a zdravotní péči, telemedicína, osobní přenosné a mobilní komunikační systémy pro sledování zdravotních funkcí a podporu pacientů.

Konference eHealth Day 2015 se soustředí na základní strategické cíle implementace nástrojů eHealth, analýzu současného stavu i očekávání jednotlivých účastníků ve zdravotním systému. K tématům projednávaným na konferenci budou patřit:

  • rozvoj informačních a procesních standardů,
  • institucionální zakotvení elektronizace zdravotnické dokumentace,
  • legislativní otázky, včetně hodnocení aplikací eHealth,
  • standardizace a interoperabilita zdravotních záznamů,
  • transfer relevantních výstupů českých a evropských projektů,
  • podpora programu Zdraví 2020,
  • správa národního systému elektronického zdravotnictví,
  • realizace základních komponent národního systému,
  • národní rámec interoperability.

 

Registrační formulář a další informace naleznete zde.