Pozvánka na Středoevropskou zdravotnickou konferenci 2016

Dovolujeme si Vás pozvat na Středoevropskou zdravotnickou konferenci 2016 konající se dne 13. června 2016 od 9:00 v ERBIA CONGRESS CENTRU v Praze. Na konferenci bude prezentována Národní strategie elektronického zdravotnictví.

Konference se bude zabývat různými pohledy na řízení zdravotnických zařízení, poskytování zdravotní péče a konsolidované kontinuum zdravotní péče v regionu střední Evropy. Vystoupí zde nejen zástupci níže uvedených organizací, ale také mezinárodní řečníci se zkušenostmi z celého světa, o které se budou prostřednictvím svých příspěvků dělit.

Organizace se zastoupením:

  • Celosvětově působící organizace HIMSS – Healthcare Information and Management Systems Society
  • České národní fórum pro eHealth
  • Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP
  • Ambasáda USA v Praze
  • Healthcare Institute
  • Společnost InterSystems

 

Program konference naleznete  zde.
Registraci na konferenci naleznete zde.

Konferenční poplatek zdarma mají účastníci přihlášení do 27.5.2016.
Při přihlášení po tomto datu činí konferenční poplatek 1000,- Kč.