Přebudování důvěry v ochranu dat je klíčem k úspěšné reformě eHealth

Revoluce ve službách evropských zdravotních služeb musí být založena na proobčanském přístupu, který plně zahrne každého občana do veškerých procesů, stejně jako i místní orgány, tvrdí evropská komise. Zatímco jsou přijímány plány na využívání nových technologií a digitálních nástrojů v poskytování služeb, jádrem strategie elektronického zdravotnictví v Evropě musí být budování důvěry pacientů. Evropský výbor také upozorňuje na to, že největší pozornost by měla být věnována takovým opatřením, která zabrání prohlubování rozdílů ve zdravotnických zařízeních.

V průběhu červencového zasedání komise bylo hlavním ohniskem diskuze urychlení tvorby komplexního eHealth napříč celou Evropou, a to do roku 2020. Stanovisko na eHealth představil Johan Sauwens, poslanec vlámského parlamentu. Dle jeho slov je nejdůležitější, aby systém eHealth s ohledem na významný a rychlý rozvoj v oblasti technologií v posledních letech, dokázal co nejlépe využívat zdroje, šetřit čas a snižovat byrokracii. Evropa tak musí primárně investovat do systému efektivního elektronického zdravotnictví, který přinese lepší zdravotní péči za nižší cenu. Upozornil rovněž na velké množství zdravotnických systémů, systému sociální péče a sociálních sítí, které fungují naprosto separátně, přitom sdílení informací by mohlo vytvořit efektivní a komplexní službu a přenese pacienty blíže k lékařům a naopak.

eHealth však, nicméně, závisí zejména na budování důvěry pacientů i poskytovatelů zdravotní péče. Nejde jen o to zavést správné právní a technologické záruky, ale zajistit, aby si uživatelé i poskytovatelé zdravotní péče byly plně jisti, že jejich osobní data jsou opravdu chráněna. Občané musí mít nad svými daty plnou kontrolu, v srdci eHealth revoluce tak musí být hlavně potřeby pacientů. Mají právo rozhodovat o tom, kdo bude mít jejich data a informace přístupné a musí jim být jasně vysvětleno, kdo je použije a jak i proč. Elektronické zdravotnictví by tak vlastně mělo dát pacientům a občanům možnost převzít kontrolu nad vlastní zdravotní péčí.

Dalším důležitým předpokladem je pak i plnohodnotná informovanost všech občanů EU s aktivním zapojením do všech realizovaných změn. Nové aktivity by měly být přístupné všem občanům a navrženy tak, aby zdůrazňovaly nerovnosti v oblasti zdraví. Pozorné sdílení dat mezi poskytovateli zdravotnických služeb může mnohonásobně zlepšit kvalitu péče, přístup k ní i informacím. V souvislosti se zapojením místních orgánů je zásadní, jak velké množství dat je u nich koncentrováno, s požadavkem  kvalitní místní a regionální znalosti. Evropská komise tak navíc vyzývá k posílení meziregionální spolupráce.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *