Pro ICT firmy bude práce od veřejných zadavatelů méně

Počet vyhlášených výběrových řízení na ICT zakázky vzrostl, jde ale spíše o menší zakázky. Jejich finanční hodnota reálně ukazující budoucí objem práce pro ICT firmy se oproti minulému roku propadla až o třetinu. Očekává se tak další zintenzivnění boje o zakázky na trhu a s tím spojené možné problémy některých firem. Vyplývá to z výsledků nejnovější analýzy Komory administrátorů veřejných zakázek (KAVZ).

V lednu až říjnu 2013 bylo zatím vydáno 705 oznámení o zakázce, což ve srovnání s předchozím rokem představovalo nárůst o 45,7 %. Meziroční srovnání za jednotlivá čtvrtletí byla významně ovlivněna novelou zákona o veřejných zakázkách, která začala platit od dubna 2012. Na počátku roku 2012, před začátkem účinnosti novely, narůstaly počty oznámení o zakázce rekordním tempem. Zejména měsíc březen přinesl nebývalou aktivitu zadavatelů, když počet oznámení vzrostl o více než 300 %. Naopak ve 2. čtvrtletí roku 2012 se vyhlašování zakázek v podstatě zastavilo, a tím pádem jsme v letošním roce zaznamenali extrémní nárůsty v uvedených měsících. Pokud bychom modelově upravili soubor oznámených zakázek tak, aby byl objektivně a metodicky srovnatelný, dostaneme za leden až říjen 2013 meziroční růst počtu oznámení o zakázce o 14,4 %.
Celková předpokládaná hodnota výše uvedených oznámení o zakázce v lednu až říjnu 2013 činila 8,5 mld. Kč a byl zaznamenán její meziroční propad o 33,1 %. Také v případě předběžné hodnoty oznámených zakázek měly v souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách na meziroční srovnání v jednotlivých čtvrtletích evidentní vliv rozdílné základny minulého roku. Na rozdíl od počtu oznámených zakázek je vliv změn limitů na jejich hodnotu ale zanedbatelný, protože malých zakázek je hodně a na celkové hodnotě se významně nepodílejí. Při zachování limitů, tj. objektivním porovnáním obou základen, propadla finanční hodnota oznámení o ICT zakázkách v lednu až říjnu 2013 o 33,3 %. „Tento propad je pro ICT sektor alarmující a mohl by znamenat značné problémy. Část firem se samozřejmě může zkusit ještě více zaměřit na privátní sektor a bojovat o zákazníky tam, ale celkově se koláč trhu zmenšil a pro některé firmy bude získání práce pro své zaměstnance a udržení se na trhu složité,“ potvrzuje očekávané problémy JUDr. Martin Janoušek, místopředseda Komory administrátorů veřejných zakázek.

V lednu až říjnu 2013 bylo zatím zadáno 1,0 tisíc zakázek a ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 byl zaznamenán nárůst počtu zadaných zakázek o 23,7 %. Je to do značné míry díky tomu, že od 1. dubna 2012 došlo s účinností novely zákona o veřejných zakázkách ke snížení limitu u veřejných zakázek (viz výše). Pokud bychom modelově porovnali data při zachování původních limitů, dostaneme meziroční pokles počtu zadaných zakázek o 7,9 %.

Hodnota zakázek zadaných v lednu až říjnu 2013 činila 13,2 mld. Kč a meziročně vzrostla o 28,3 %. Pokud bychom posuzovali hodnotu zadaných zakázek podle původně platných limitů, dostaneme meziroční růst o 27,0 %. Výsledky ale významně ovlivnila skutečnost, že v lednu 2013 zadala Česká pošta zakázku za 2,075 mld. Kč na zajištění provozu ISDS, v únoru 2013 zadalo Ministerstvo vnitra zakázku za 1,750 mld. Kč na provozování informačního systému datových schránek. V roce 2012 takto velké zakázky zadávány nebyly (největší z roku 2012 je za necelých 300 mil. Kč). Pokud bychom tyto dvě zakázky odečetli z roku 2013, dostaneme za leden až říjen 2013 pokles hodnoty zadaných zakázek o 9,0 %.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *