Programové prohlášení vlády opomíjí roli digitální ekonomiky

Podle ICT UNIE, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, klade programové prohlášení nové vlády nedostatečný důraz na oblast digitální ekonomiky. Její rozvoj představuje v současnosti nezbytný předpoklad pro nastartování hospodářského růstu České republiky. V tomto směru je klíčové zejména naplnění nedávno přijaté strategie Digitální Česko 2.0 a rozšíření vysokorychlostních přístupových sítí k internetu.

„Jakkoli jde o programové prohlášení vlády bez dlouhodobějšího mandátu, tedy odbornického či úřednického kabinetu, jak je označován, zaráží nás prakticky nulový důraz na základní pilíře digitální ekonomiky. Vhodná energetická politika nebo rozvoj dopravní infrastruktury, o nichž se v dokumentu hovoří, jsou nepochybně důležité, ale neméně podstatné je v dnešní době zaměření na strategické IT služby s vysokou přidanou hodnotou či budování infrastruktury pro vysokorychlostní internet. O tom se však vládní programové prohlášení nijak nezmiňuje,“ upozorňuje prezident ICT UNIE Svatoslav Novák.

Stejně tak např. v části programového prohlášení, která se věnuje zdravotnictví, není jakákoli zmínka o eHealth. Přitom pokročilé nástroje elektronického zdravotnictví mohou zlepšit fungování celého zdravotnického systému – významně přispět k jeho transparentnosti, efektivitě vynakládání finančních prostředků a také dalšímu zkvalitňování péče o pacienty.

ICT UNIE na nepolitické bázi spolupracovala s předchozími vládami, ale i s představiteli opozice. Dlouhodobě prosazuje, aby na klíčových projektech ICT a eGovernmentu v ČR panovala shoda napříč politickým spektrem. Bohužel právě tato oblast trpí politickou a úřednickou nestabilitou, jejímž charakteristickým rysem jsou např. časté výměny ministrů, náměstků či ředitelů odborů odpovědných za ICT.

 

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *