Projekt IZIP zřejmě zpronevěřil na 450 milionů korun, teď ho vyšetřuje ministerstvo

Ministerstvo zdravotnictví má podezření, že ve Všeobecné zdravotní pojišťovně mohl být spáchán trestný čin v souvislosti se systémem elektronických zdravotních knížek IZIP. Škoda přesahuje 450 milionů korun. Vyplynulo to z dosud neukončené kontroly ve VZP.

Kontrola VZP odhalila stomilionovou škodu

Ministerstvo zdravotnictví v současné době provádí kontrolu ve Všeobecné zdravotní pojišťovně. Jejím cílem je prověřit hospodárnost nakládání s veřejnými prostředky. Veřejno-správní kontrola se zaměřila především na smluvní vztahy mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a společností IZIP, a.s. Dosavadní nálezy jsou natolik závažné, že je důvodné podezření ze spáchání trestných činů při nakládání s veřejnými prostředky s celkovou škodou ve výši přesahující 450 milionů Kč.

Ve hře je Nejvyšší státní zastupitelství

Ministerstvo zdravotnictví mělo v souladu se zákonem o finanční kontrole ve veřejné správě okamžitou povinnost oznámit orgánům činným v trestním řízení skutečnosti, které nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin. I když ještě kontrola nebyla ukončena. V pondělí 3. září proto oznámilo své podezření z trestné činnosti VZP Nejvyššímu státnímu zastupitelství. Současným úkolem orgánů činných v trestním řízení teď je, aby zjistily skutkový stav věci. Ministerstvo zdravotnictví bude přitom dále pokračovat ve veřejno-správní kontrole pojišťovny.

Projekt skončil k 30. červnu

Elektronické zdravotní knížky společnosti IZIP měly sloužit ke sdílení důležitých informací o pacientovi mezi lékaři. Všeobecnou zdravotní pojišťovnu stály skoro dvě miliardy korun a za deset let se je ani nepodařilo uvést do plné praxe. K 30. červnu  2012 tak došlo k ukončení financování celého projektu IZIP. 22 členů správní rady bylo pro vypovězení smluv, někteří členové se zdrželi hlasování a někteří sociální demokraté hlasování opustili. Proti nebyl nikdo.

Ačkoliv smlouvy s IZIP skončily na konci června, knížky budou fungovat až do konce roku. Tehdy totiž vyprší výpovědní lhůta.

Zdroj fotografie: www.izip.cz

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *