Půl miliardy korun pro české zdravotnictví z Norského fondu

V Psychiatrické nemocnici Bohnice se uskutečnila zahajovací konference programu CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví v rámci Norských fondů 2009 – 2014. Konference se zúčastnili zástupci Národního kontaktního místa Ministerstva financí, Ministerstva zdravotnictví a Velvyslanectví Norského království v Praze. Na konferenci představili program potenciálním žadatelům a dalším zainteresovaným subjektům. Celková alokace pro tento program je stanovena ve výši 19 180 000 EUR, tedy téměř půl miliardy korun.

„Jedná se o další pokračování dlouhodobé spolupráce s norskou stranou, které si velmi vážíme a považujeme ji za úspěšnou,“ uvedla náměstkyně ministra financí Eva Anderová. Ta dále uvedla, že Norsko sice není členem Evropské unie, ale požívá jejích smluvních výhod. Z toho důvodu financuje projekty v nových členských státech EU se zaměřením na zlepšení kvality života, odstraňování sociálních rozdílů a posilování bilaterální spolupráce mezi Norskem a Českou republikou.

„Jsem rád, že se norští partneři rozhodli věnovat prostředky na projekty právě v oblasti zdravotnictví. Cílem je zkvalitnění psychiatrické péče financováním nových rehabilitačních metod a podpora preventivních aktivit pro zlepšení zdraví dětí. Příjemci se stanou veřejné subjekty a nestátní neziskové organizace působící v oblasti zdravotnictví, které oběma skupinám významně pomáhají,“ řekl Jan Bodnár, ředitel odboru evropských fondů na Ministerstvu zdravotnictví.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *