Registrace na eHealth 360° Summit 2016 je již otevřena

Evropská aliance pro inovace (EAI), právě pořádá mezinárodní summit zaměřený na eHealth (eHealth360°), který bude probíhat v Budapešti (14.-16. Červen, 2016).

eHealth 360° Summit je výjimečná událost přinášející 360 stupňovou perspektivu na mobilní a elektronické zdravotnictví. Summit seskupí zkušenosti a inovativní myšlenky z projektů a aktivit v téhle témě, s cílem poučit zapojení lidi na cestě od výzkumu k inovacím až k plné komercializaci idejí, projektů a technologií.

Tento summit je inspirativní událost, která spájí reprezentanty průmyslu, výzkumníky, obchodníky, odborníky na mHealth a eHealth, doktory, developery a další na plánování, učení, poznávání a strategickou kolaboraci s cílem, co nejefektivněji využít potenciál eHealthu a mHealthu. eHealth 360° Summit 2016 se otevře šesti vědeckými konferencemi, zabírajícími se rozlišnými tématy jak například eHealth a veledata, wearables ve zdravotnictví, eHealth a interoperabilita, a jiné. eHealth 360° také nabízí rozsáhlí program, který zahrnuje “eHealth letní školu”.

Více než 100 návštěvníků, již přijalo pozvání. Mezi ně patří i naší hlavní řečníci: Pēteris Zilgalvis, ředitel oddělení pro eHealth a dobrého živobytí, DG CONNECT, Jonathan Steel, zakladatel a manažer Deliver Change Ltd. György Velkey  doktor medicíny, pediatricky anesteziolog, intenzivista a zdravotnický manažer; Frank Lievens, člen zastoupení, tajemník a pokladník v ISfTeH, Evropská komise;

eHealth 360° je organizován ve spojení s partnery, jako jsou CREATE-NET, Innoskart, ISfTeH a další.

Evropská Aliance pro Inovace (EAI), byla vytvořena experty z průmyslu, výzkumu, a ze směrodajných organizací. Tyto lidi pocházejí z některých z největších firem na světě, vládních organizací, a vzdělávacích institucí. Podporována Strategickým Forem a Poradním Panelem se zastoupením světových lídrů, EAI zapájí světovou komunitu se sdíleným cílem zabezpečit Evropě konkurenceschopnost v budoucnosti skrz inovace. S přes 250 institučními členi a dosahem na miliony stakeholdrů, EAI spájí Evropskou výzkumnickou komunitu k podnícení inovační kultury v Evropě, k rozpoznání excelence, a k podpoře komunitně založených inovačních aktivit. EAI, jakožto partner Evropského projektu FI-Adopt, bude představovat možnosti dotování pro malé a střední podniky, startupy a webové podnikatele.