Rozpad českého zdravotnictví?

Lékařská komora varuje před rozpadem českého zdravotnictví – aktuální téma, které je námětem mnoha diskusí. O skutečné situaci informuje web Česká televize. Níže uvádíme důležité výroky, které k tématu zazněly.

  • „ČLK upozorňuje, že v první polovině funkčního období vaší vlády hlavní úkoly vyplývající pro zdravotnictví z jejího programového prohlášení splněny nebyly.“ uvedl prezident komory Milan Kubek.
  • „Navzdory obětavé práci tisíců lékařů a zdravotních sester již české zdravotnictví není schopno svůj úkol plnit a česká medicína začíná ztrácet svoji dosud oceňovanou kvalitu a pověst.“ (Milan Kubek)
  • „Řada regionálních nemocnic je personálně zdevastovaná a zcela závislá na nejisté práci cizinců. Zavírají se klíčová oddělení, například okresní interny a pediatrie. V mnoha městech a obcích občané marně shánějí lékaře,“ upozornila komora premiéra.
  • „Nedostatek peněz, nedostatek lékařů i ostatních zdravotníků jsou spolu s porušováním platných zákonů a dalších právních norem příčinou krize českého zdravotnictví, která se projevuje poklesem dostupnosti, kvality a bezpečnosti zdravotních služeb pro naše občany,“ shrnul Kubek.
  • „Vnímám potřebu navýšení finančních prostředků do zdravotnictví. Myslím si, že to je důležitá podpora pro ministra zdravotnictví, který bude v příštích týdnech jednat o dalším zvýšení příspěvku státu za státní pojištěnce,“ řekl Sobotka.

Více informací včetně videozáznamů k tématu krize českého zdravotnictví najdete na webu Česká televize

inzerát ČLK 187x270mm_3_2.indd

Obrázek: zdroj ČLK