Seriál e-Recept – Jak to celé funguje?

Jak jsme si v minulém díle řekli, eRecept je vlastně recept v elektronické podobě. Ale jak to vlastně celé funguje? To si řekneme v následujících řádcích.

 

Každý vystavený eRecept má svůj unikátní identifikátor (speciální kód). Lékař vystavený eRecept nahraje do centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER). V lékárně se pak načte identifikátor, a pokud je eRecept v CÚER nalezen, pacient si odnáší předepsaný lék domů. Informace o tom, že byl lék vydán, se zapíše do CÚER a tím pádem se nemůže stát, že by si pacient vyzvedl lék dvakrát.

 

CÚER je provozováno Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL), který v souladu se zákonem o léčivech zajišťuje přísná bezpečnostní pravidla při nakládání s eReceptem. Je vyloučeno, aby tak došlo k jakémukoliv zneužití či odcizení uložených dat. K údajům o eReceptu bude mít přístup pouze pacient a případně jeho ošetřující lékař, pokud s tím bude pacient souhlasit.

 

Výhodou eReceptu je rozhodně vyšší míra bezpečí pacienta při výdeji léků. eRecept není možné vyplnit neúplně a zároveň si lékař může ověřit, který lék mu byl vydán a zda-li si jej pacient skutečně vyzvedl.

 

V dalším díle si představíme možnosti, jak eRecept efektivně doručit svým pacientům.