Seriál: Kanadské úspěchy jako návod pro globální transformaci zdravotnictví, č. 3: zlepšení klinických i administrativních procesů

Dostupnost komplexních údajů o zdravotním stavu pacienta a jejich analýza značně pomáhá ustavovat ve zdravotnických zařízeních zlepšení jednotlivých funkčních, klinických i administrativních procesů, stejně jako snadnější dosažení vysoké kvality a přiměřených nákladů na zdravotní péči. Jednotlivé kanadské provinční vlády i veřejné či soukromé zdravotní instituce a organizace tak začaly v rámci budování eHealth vsázet zejména na takzvaný BPManagement, neboli Business Process Management. Znamená to, že začali hodnotit více zdravotních procesů, ke kterým připojili analýzy měření a naimplementovali systémy, které řízení všech těchto procesů podporují a navíc i zlepšují a usnadňují.

Důležitou součástí těchto procesů a tím pádem i kanadských úspěchů jsou tak zejména real-time metriky a používání prediktivních analýz. Vtěšina BPM procesů pomáhá také snižovat jejich vzájemné rozdíly a zlepšovat dobu odezvy. Mezi nejvýznamnější příklady plánovaných či již provádených kanadských BPM projektů patří například následující:

1. Automatizace postoupení případů pacientů mezi jednotlivými poskytovateli zdravotní péče. Základním přínosem je snížení čekací doby pacienta, ale i efektivnější alokace zdrojů poskytovatelů.

2. Zlepšení „toku“ pacientů, pohotovostních čekacích časů a přerozdělování zdrojů mezi jednotlivými poskytovateli zdravotní péče. To vše díky analýze informací o čekací době pacientů na vhodnou péči.

3. Snížení variability kritických obchodních procesů v rámci jednotlivých nemocnic, a to za pomoci work-flow motorů. Základem je i lepší monitorace a měření zaměřené na podporu re-inženýrtsví a procesových změn.

4. Zlepšení takzvané průchodnosti pacientů, celkové péče a kvality dat, se kterými se pracuje. Velkým přínosem je využití zpětných analýz BPM systému, kde jsou sledovány všechny úkoly, které musí být v nemocnici či jiném zařízení dokončeny. Sledují se také pohotovosti a centra ambulantní péče.

Zlepšení jednotlivých procesů tedy obecně dopomáhá zlepšit udržitelnost systému zdravotní péče a rovněž přístup ke zdravotní péči. Cílem je i snížení nákladů díky jejich efektivnímu využití a alokaci, ruku v ruce s vyšší kvalitou poskytované péče. Zavádí se tak společné skupinové procesy, a to na všech úrovních hospodaření a chodu zdravotnických zařízení. Je tak možné pro nemocnice nastavit například společné nákupy nebo způsob zacházení s odpadem, což vede k jejich součinnosti a úspoře, ale i zlepšení klinických a administrativnách procesů, jako je například lůžkový management, lékové výjimky, personalistika. To vše může dopomoci k lepšímu a efektivnějšímu využití zdrojů a kvalitnější poskytované péči.

 

první díl seriálu zde

druhý díl seriálu zde

 

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *