Seriál – Národní plán rozvoje eHealth 1

Prostřednictvím tohoto seriálu bychom vám rádi zprostředkovali Národní plán rozvoje eHealth, který byl vytvořen Českým národním fórem pro eHealth a ICT Unií. Úvodní článek nás s tímto plánem seznámí  v obecné rovině. V dalších dílech se pak dozvíte více  o jeho principech či stavebních kamenech.

Motto: eHelath je zásadním předpokladem pro udržitelnost a rozvoj českého zdravotnictví

Cílem Národního plánu rozvoje eHealth je vytvořit politicky přijatelné východisko pro vznik ucelené národní koncepce rozvoje eHealth v ČR. Plán vychází ze stávající situace v oblasti eHealth v České republice, Evropské unii a ve světě, z dostupných informací o plánech rozvoje v jednotlivých oblastech a z vládního prohlášení vlády ČR. Cílem všech opatření je přispět k lepšímu zdraví občanů České republiky, zefektivnit poskytování zdravotní péče občanům ČR i EU a v konečném důsledku zvyšovat kvalitu této péče a bezpečí pacientů. Implementací informačních a komunikačních technologií se vytvoří podmínky pro kvalitní a efektivní poskytování zdravotní péče, zainteresování občana do procesu zdravotní péče a pro efektivní využívání finančních prostředků. Základními prioritami je vysoká kvalita zdravotní péče, dostupnost zdravotní péče a dlouhodobá stabilita systému poskytování zdravotních služeb. Všechna opatření se soustředí na posílení role občana – pacienta – pojištěnce v systému péče o zdraví. Nástrojem pro realizaci záměru je vytvoření, průběžná aktualizace a postupná implementace koncepce rozvoje eHealth v České republice. Klíčovými oblastmi jsou

  • národní politika, legislativa a standardy
  • elektronická zdravotní dokumentace
  • elektronická identifikace pacienta a zdravotnického pracovníka
  • zdravotnická informační síť
  • elektronické vzdělávání pro občany i zdravotníky

 

Zdroj: NÁRODNÍ PLÁN ROZVOJE eHEALTH

forum pro ehealthict 1