Seriál – Národní plán rozvoje eHealth 2

Prostřednictvím tohoto seriálu bychom vám rádi zprostředkovali Národní plán rozvoje eHealth, který byl vytvořen Českým národním fórem pro eHealth a ICT Unií.  Dnes si přiblížíme jeho hlavní principy. 1. díl seriálu naleznete ZDE

principy eHealth

1) Důvěryhodnost – Celý projekt je stavěn na zásadě zodpovědného hledání shody všech zainteresovaných subjektů.

2) Zákonnost – Projekt je budován důsledně v souladu s legislativou.

3) Bezpečnost – Zásadou je nejvyšší úroveň zabezpečení ochrany informací proti jejich zneužití a manipulaci, zejména osobních a citlivých údajů.

4) Jednoduchost – Používání systému musí být pro uživatele tak jednoduché a přirozené jako používání věcí denní potřeby – například mobilního telefonu.

5) Flexibilita – Systém je postaven tak, aby změny okolí – legislativa, léčebné metody, nové subjekty, apod. – nevyžadovaly přepracování systému, ale pouze úpravu jeho nastavení.

6) Otevřenost – Systém je postaven na standardech, které umožňují jednoduché propojení s ostatními systémy.

 

Zdroj: NÁRODNÍ PLÁN ROZVOJE eHEALTH