Seriál o elektronizaci: Díl devátý – Identifikátory v elektronickém zdravotnictví

Dnešní díl seriálu o elektronizaci se zaměří na důležité identifikátory v eHealth. Koho je důležité vždy identifikovat a proč je to důležité?

 

 

Identifikace zdravotnických pracovníků a identifikace pojištěnců jsou nezbytnými předpoklady a dalšími ze základních stavebních kamenů pro zavádění pilířů eHealth.

Elektronické identifikátory zdravotnických pracovníků budou spravovány na základě registru zdravotnických pracovníků.

 • umožní autorizovaný přístup zdravotnických pracovníků k jednotlivým informačním systémům a zjednoduší využívání nových forem komunikace a vedení zdravotní dokumentace
 • podpoří nový způsob komunikace poskytovatele zdravotní péče se zdravotními pojišťovnami, státními institucemi i dalšími subjekty
 • umožní jednoznačnou autorizaci informací vložených konkrétním zdravotnickým pracovníkem do informačního systému. Tímto krokem se skokově zvýší kvalita nejen zdravotnické dokumentace vedené v elektronické formě, ale i dalších informačních systémů
 • umožní verifikaci účtu za poskytnutou zdravotní péči pro zdravotní pojišťovnu
 •  
  Elektronické identifikátory pojištěnce zdravotních pojišťoven budou spravovány na základě registru pojištěnců zdravotního pojištění.

  • umožní jednoznačnou identifikaci pojištěnce, jeho práv a povinností v rámci zdravotního pojištění
  • budou nástrojem pro přístup k přehledu o platbách zdravotního pojištění a k přehledu zdravotních služeb čerpaných na vrub zdravotního pojištění
  • umožní autorizovaný přístup k informačním systémům pro pojištěnce
  • sníží administrativu spojenou se zdravotním pojištěním a především s čerpáním a poskytováním zdravotní péče
  • umožní verifikaci účtu za poskytnutou zdravotní péči pro zdravotní pojišťovnu.