Seriál o elektronizaci: Díl druhý – Co přináší elektronické zdravotnictví?

Pokračujeme druhým dílem seriálu, ve kterém přiblížíme i zopakujeme vše o elektronizaci či eHealth, z čeho se skládají, jaké mají výhody i úskalí a jak jejich vývoj postupuje u nás i v Evropě. Dnes se podíváme na hlavní přínosy eHealth – proč by se vlastně mělo zavádět, co přináší jako celek a co jeho jednotlivé součásti?

Hlavním cílem zavádění eHealth je přispět k lepšímu zdraví občanů České republiky a k efektivnímu poskytování zdravotní péče občanům nejen ČR, ale i celé EU. Tím se totiž v konečném důsledku zvýší i kvalita a dostupnost této péče a celkové bezpečí pacientů.

Zavádění eHealth také významně podpoří další moderní způsoby organizace péče, jako je homecare či telemonitoring. Ve svém konečném důsledku tak umožní kontinuální poskytování péče kdekoliv a kdykoliv je to potřebné, s možností okamžitého využití všech významných existujících informací o zdravotním stavu pacienta.

Elektronická zdravotnická dokumentace

Cílem je vytvoření jednotné platformy založené na mezinárodních standardech, která umožní výměnu zdravotnické dokumentace mezi jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb. Zdravotní dokumentace zůstává zároveň uložená v místech svého vzniku a výběry z ní budou k dispozici na základě standardizovaných požadavků oprávněných osob.

Elektronická preskripce

Systém pro elektronické předepisování léků – elektronická preskripce – se má stát jedním z nástrojů pro přenos receptů. Částečně by tak měl nahradit či lépe doplnit stávající způsob přenášení papírového receptu mezi občanem, lékařem, lékárníkem a následně plátcem zdravotních služeb.

Elektronická identifikace pojištěnce i poskytovatele zdravotnických služeb, elektronický platební styk

Elektronická identifikace pojištěnce povede k přiřazení pojištěnce ke zdravotní pojišťovně a zdravotnímu plánu. Umožní přesnou identifikaci pojištěnce jak v rámci ČR, tak i mezinárodně, zejména s ohledem na platnou legislativu v Evropské unii a volný pohyb osob v rámci jednotného trhu.

Registry a konsolidace resortních dat

Projekt e-zdravotnictví by měl změnit také způsob vzniku, rozvoje, provozování a využívání všech typů registrů. Nutností je položení technologických základů umožňujících bezpečnou a efektivní komunikaci mezi subjekty, které do registrů poskytují data, a vlastním registrem. Zároveň naplňování registrů musí být efektivní, a to zejména s ohledem na validaci pořizovaných dat.

Portál, vzdělávání a telemedicína

Elektronizace zdravotnictví by měla zvýšit informovanost občanů o systému zdravotních služeb, jejich kvalitě i o samotných poskytovatelích. Měli by znát svá pacientská práva, mít povědomí o financování zdravotnictví, lécích a další informace v závislosti na aktuálních potřebách. Středem zájmu bude také rozvoj telemedicíny. eHealth podpoří rozvoj informačních technologií v oblastech distančního hodnocení výsledků, konzultací s dalšími odborníky nebo systému pro podporu rozhodování.

Elektronické standardní postupy odborné zdravotní péče

V souvislosti s eHealth lze předpokládat vznik sady standardních postupů odborné zdravotní péče. Každý takový postup by měl obsahovat popis pro odborníky, ekonomickou část potřebnou pro plátce a část pacientskou, v níž bude standardní postup vysvětlen s ohledem na laiky.

Co na tyto potenciální přínosy eHealth říkáte? Myslíte si, že mohou posilovat roli pacienta v systému zdravotnictví? Váš názor můžete vyjádřit i v anketě vpravo.