Seriál o elektronizaci: Díl osmý – Elektronické standardní postupy odborné zdravotní péče

V dnešní díle seriálu o elektronizaci se budeme krátce věnovat vzniku elektronických standardů postupů odborné zdravotní péče. Sepsání a následná dostupnost těchto standardů je jedním z dalších důležitých součástí, na kterých stojí elektronizace zdravotnictví a věcný záměr eHealth koncepce.

V rámci aktivit resortu zdravotnictví lze předpokládat vznik sady standardních postupů odborné zdravotní péče. Dle připravované metodiky vzniku standardních postupů by měl každý takový postup obsahovat:

    • popis pro odborníky
    • ekonomickou část potřebnou pro plátce
    • a část pacientskou, v níž bude standardní postup vysvětlen s ohledem na laiky.

Zavedení odborných standardních postupů do praxe s sebou přináší nutnost je připravit v takové formě, aby byly co možná nejjednodušeji použitelné. Vhodnou cestou je proto připravit je v elektronické formě. Ta by měla zahrnovat mimo jiné i vizualizované rozhodovací stromy, automatický výpočet skóre, možnost „uložení“ si pacienta v daném stavu jeho léčby a podobné funkcionality.

Takovýto standardní postup lze pak nabídnout a zpřístupnit lékařům na Portálu eHealth nebo je pomocí vhodného rozhraní integrovat přímo do informačních systémů jednotlivých poskytovatelů zdravotní péče. Elektronická verze standardů také umožní kontrolovat odchylku léčby od definovaného standardního postupu.

V rámci eHealth se předpokládá převod těchto standardních postupů odborné zdravotní péče do elektronické formy. Ta bude vhodná nejen pro podporu rozhodování o léčbě a pro integraci do informačních systémů jednotlivých poskytovatelů zdravotní péče, ale bude také  také přehledná a dostupná pro plátce i pacienty.