Seriál o elektronizaci: Díl sedmý – Telemedicína

Dnešní díl seriálu o elektronizaci se věnuje telemedicíně jako další z důležitých součástí, na které stojí elektronizace zdravotnictví a věcný záměr eHealth koncepce. Telemedicíně jsme se také podrobně věnovali ve dvou dřívějších článcích zde a zde, tak doporučujeme k pročtení. 

Telemedicína je příkladem praktického výstupu eHealth a úzce souvisí s jeho dalšími pilíři, zejména s vedením elektronické zdravotní dokumentace. Příklady využití prostředků eHealth v telemedicíně mohou být:

Distanční hodnocení výsledků

To znamená hodnocení třeba obrazových (rentgenový snímek), ale i klasických informací ve zdravotnictví na dálku. To umožní efektivněji využívat vysoce kvalifikované personální kapacity rozmístěné v různých zařízeních po republice.

Druhý názor

Podobným způsobem může fungovat konzultace s druhým odborníkem na dálku.

Distanční monitorování pacientů

Jedná se o monitorování životních funkcí pacientů (např. tlak, tep) i různých dalších ukazatelů (váhové křivky, parametry metabolismu, cukr v krvi). Součástí je i případné vyvolání potřebných akcí v případě ohrožení zdraví a života nebo třeba pomoc bloudícím osobám, apod.

Interaktivní komunikační systémy

Tímto je myšleno vzájemné propojení pacienta a lékaře a nejen jich. Telemedicína umožňuje také zapojení členů rodiny, ošetřovatelů, případně dalších poskytovatelů zdravotnických služeb včetně záchranné služby.

Informační systémy pro vzdělávání, vědu a výzkum

Telemedicína poslouží nejen diagnostice a péči o pacienta, ale je velmi vhodným nástrojem také pro lékaře samotné a jejich odborné vzdělávání. Těžiště leží v podpoře pregraduálního i postgraduálního vzdělávání za pomocí e-learningových technologií.