Seriál o elektronizaci: Díl třetí – Portál eHealth jako jeden ze stavebních kamenů

Portál eHealth by měl být vstupní bránou ke všem službám eHealth a zejména k autorizovaným zdravotnickým informacím.

 

 

Sloužit by měl jak občanům, tak zdravotnickým profesionálům a dostupný by měl být z nejrůznějších platforem pro elektronickou komunikaci (např. z počítače, mobilního telefonu, televize s online připojením, atp.).

Obecné informace, které by měl portál eHealth určitě zahrnovat:

  • informace o zdraví, péči o zdraví, nemocech a možnostech léčení
  • informace o léčebných postupech a jejich dostupnosti
  • e-learningové aplikace v oblasti zdravotní výchovy a propagace zdraví
  • informace o prevenci a existujících prevenčních programech
  • informace o právech a povinnostech občana ve zdravotnictví
  • dostupné informace a údaje z oblasti zdravotního stavu populace

Informace a přehledy portálu eHealth určené zejména pro občany:

   • přístup ke své zdravotnické dokumentaci
   • informace o zdravotních prostředcích a lécích – volně prodejných i na předpis
   • informace o platbách za zdravotní pojištění a o úhradě zdravotních služeb ze zdravotního pojištění
   • elektronické zdravotní poradenství

Informace portálu eHealth určené zdravotnickým profesionálům:

    • přístup ke zdravotnické dokumentaci ošetřovaného pacienta
    • odborné elektronické konzultace – tzv. druhý názor
    • aktuální informace o nemocech a možnostech léčení včetně nových léčebných postupů
    • aktuální informace o zdravotních prostředcích a lécích včetně kontroly lékových interakcí
    • informace o svých úhradách zdravotních služeb ze zdravotního pojištění, informace zdravotních pojišťoven o vykázané a uhrazené zdravotní péči

Portál eHealth by měl být přínosem i pro cizince v ČR, pro ty by mělo být určeno zejména:

     • informace o zdravotnických zařízeních a nabízených zdravotních službách
     • systém zdravotního pojištění
     • národní hygienické informace včetně vyplývajících aktuálních doporučení a opatření
     • navigaci systémem zdravotní péče

V rámci portálu musí být zajištěna nejvyšší úroveň věrohodnosti a kvality publikovaných informací a pravidelné aktualizace.

Informace pro občany přitom musí být srozumitelné a dostupné i pro úplné laiky, osoby zdravotně postižené a cizojazyčně mluvící.