Software602 přináší řešení pro časově neomezenou archivaci elektronických dokumentů

PRAHA (26. června 2012) Vlastníci elektronických originálů dokumentů mohou získat jistotu, že pravost těchto dokumentů nebude možné nikdy zpochybnit, a to bez ohledu na budoucí technologický vývoj, zavádění nových typů přístrojů nebo katastrofické události jako je prolomení šifrovacích algoritmů u vydávaných certifikátů. Tuto jistotu přináší řešení, které představila společnost Software602 a které je založeno na striktním respektování mezinárodních norem.

Implementace norem PAdES a CAdES, ze kterých vychází i Evropská komise, umožní prokázat pravost autorizovaného elektronického dokumentu kdykoliv v budoucnu

Dokumenty zůstanou uloženy v archivu vlastníka (libovolné zabezpečené dokumentové nebo datové úložiště), bude však možné je z archivu kdykoliv vyjmout, aniž by tím utrpěla jejich důvěryhodnost. Řešení Software602 zajistí úvodní kontrolu korektnosti dokumentu (zejména ověření platnosti certifikátů elektronických podpisů a časových razítek od 150 akreditovaných certifikačních autorit v EU), připojení dodatečných informací, které v budoucnu umožní prokázat pravost i veškeré další potřebné úkony, jakožto i pravidelnou péči během doby archivace.

Nástroje Software602 pracují výhradně s technickými atributy dokumentu, a žádným způsobem nemohou nahlížet do obsahu. Není ani prováděn žádný úkon, při kterém by dokument opouštěl perimetr informačního systému klienta. Řešení je tedy vhodné i pro vysoce důvěrné dokumenty.

Dlouhodobou archivaci dokumentů společně zajišťují nové funkce portálu SecuStamp.com spolu s řešením Software602 AdES Server a komponentami připravenými na začlenění do informačních systémů zákazníka (SDK). Firmy a úřady tedy mohou pracovat jak s formulářovými řešeními Software602, tak s informačními systémy třetích stran.

Normy, které specifikují požadavky na elektronické dokumenty určené k ověření jejich průkaznosti po neomezeně dlouhou dobu, jsou označovány zkratkami PAdES LTV (PDF dokumenty) a CAdES LTV (elektronické dokumenty v libovolném formátu). Byly vydány Evropským institutem pro standardy v telekomunikacích (ETSI) a vychází z nich ve svých rozhodnutích i Komise EU a novela zákona o elektronickém podpisu respektující doporučení o formátu elektronických dokumentů u přeshraničního styku. Produkty Software602 byly na konci loňského roku úspěšně otestovány přímo v ETSI.

Předseda představenstva Software602 Richard Kaucký uvedl: „Dodavatelé aplikací nyní mohou do svých produktů implementovat dlouhodobou ověřitelnost elektronických dokumentů. Stačí jim k tomu jednoduché volání webových služeb. Díky aplikaci norem ETSI budou infomační systémy schopné vyhovět takovým zákonným povinnostem, jako je například uchovávání mzdových listů a podkladů pro důchodové pojištění. Jsem rád, že firma Software602 znovu potvrdila postavení toho, kdo pomáhá zavádět v České republice nové trendy. Před dvaceti lety jsme pomáhali elektronické dokumenty vytvářet a tisknout, nyní pomáháme při jejich zpracování, autorizaci a dlouhodobé archivaci. Pevně věřím, že Česká republika díky tříletému provozu datových schránek spolu s autorizovanou konverzí dokumentů bude jedním z leadrů v EU v praktických zkušenostech v oblasti digitální kontinuity a my budeme u toho.“

V souladu s normami ETSI zajišťuje řešení Software602:

  • dlouhodobou ověřitelnost průkaznosti dokumentu (bude možné nezpochybnitelně prokázat, že elektronické podpisy byly v době prvního ověření platné),
  • možnost ověření průkaznosti dokumentu třetí stranou standardními prostředky mimo archivační systém (dokument je možné odeslat právníkovi, předložit u soudu nebo při kontrole apod.).

O Software602

Software602 patří ke středoevropské špičce v oblasti elektronizace dokumentů a elektronizace procesů. Svým zákazníkům – velkým a středním organizacím ze všech sektorů trhu – dodává převážně řešení založená na implementaci vlastního formulářového řešení s workflow spolu s konverzemi libovolného typu dokumentu do formátu dlouhodobé archivace PDF/A. Těží při tom z rozsáhlých praktických zkušeností, dobré znalosti legislativy a z ověřené schopnosti řídit složité projekty, kde často spolupracuje s významnými systémovými integrátory. Zároveň je provozovatelem cloudových služeb potřebných pro bezpečnou práci s autorizovanými elektronickými dokumenty a jejich dlouhodobou archivací.

Firma Software602 byla založena v roce 1991 a po celou dobu své historie patřila mezi nejvýznamnější hráče na českém trhu. Získala řadu místních i mezinárodních ocenění a je certifikována podle mezinárodních norem ISO 9001:2008 (řízení kvality), ISO/IEC 20000-1 (IT služby), ISO 10006:2003 (řízení projektů) a ISO 27001:2005 (bezpečnost informací).

Kontakty na Software602
Petr Hampl
E- mail: hampl@602.cz,
Telefon: +420 603 327 556

 

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *