Stanovisko Koalice soukromých lékařů k e-receptu

Koalice soukromých lékařů, která zastupuje prakticky všechny segmenty ambulantní péče, zásadně odmítá poslanecký návrh – pozměňovací návrh poslanců Jiřího Skalického, Borise Šťastného a Jiřího Rusnoka – k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č.378/2007 Sb., o léčivech (sněmovní tisk 783), konkrétně navrhovanou úpravu § 80 a 82, dle nichž by měla být zavedena povinnost předepisovat léky povinně prakticky jen elektronicky.

Žádáme, aby navrhovatelé vzali tento pozměňovací návrh zpět, případně aby jej poslanecká sněmovna nepřijala a aby problematika elektronizace zdravotnictví byla řešena systémově, tj. odborným jednáním pod gescí ministerstva zdravotnictví. Žádáme také, aby případné další legislativní návrhy týkající se elektronického zdravotnictví prošly řádnou a podrobnou odbornou diskusí a legislativním procesem a nebyly jen přílepky jiných zákonů.

Zdůvodnění: 

Zavedení opatření s tak významným dopadem na několik desítek tisíc poskytovatelů zdravotní péče není možné provádět bez jakéhokoli projednání s odbornou veřejností, bez řádného připomínkového řízení, bez zvážení a prodiskutování všech dopadů a komplikací. Tedy řešení takto závažné otázky formou pozměňovacího návrhu –  přílepku – zásadně odmítáme.

Rovněž odmítáme postup, kdy je bez jasného zhodnocení benefitů, nákladů, technického řešení a náročnosti apod. formou zákona nejprve určité opatření přijato, a to bez promyšlení a prodiskutování dalších návazností, přičemž výhrady se odbudou konstatováním, že vzhledem k odložené účinnosti o dva roky bude dosti času tyto „detaily“ dořešit následně. Tak závažnou otázku, jako je zavedení povinnosti předepisovat léky elektronicky, nelze odbýt dvěma odstavci zákona.

Z odůvodnění návrhu není vůbec zřejmý účel návrhu (kromě povinného elektronického předpisu jako takového), ani očekávaný přínos. Zcela chybí zakalkulování nákladů na straně poskytovatelů a to jak finanční, tak např. časová náročnost atd., a to vše v době, kdy příjmy systému zdravotního pojištění jako celku stagnují, reálné příjmy zdravotnických zařízení klesají a Všeobecná zdravotní pojišťovna platí většině poskytovatelů se zpožděním. Odmítáme takovéto zbrklé prodražování zdravotní péče v ČR.

Po věcné stránce jsme si jisti, že by přijetí tohoto návrhu nebylo přínosem ani pro pacienty, ani pro lékaře (poskytovatele) a ani by neznamenalo ekonomický přínos pro systém veřejného zdravotního pojištění. Realitou by byl pravý opak. Realitou by bylo místy až úplné zablokování průchodnosti ambulancí s významným prodloužením čekacích dob na vyšetření. Návrh by zcela jistě nebyl ekonomickým přínosem, ale sám o sobě by zavinil zhoršení dostupnosti zdravotní péče pro pacienty.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *