Střídání vládních garnitur nesmí brzdit směřování k vyšší efektivitě veřejné správy v ČR

Podle ICT UNIE, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, je nezbytným úkolem příštích vlád pokračovat v aktivitách směřujících ke zlepšení výkonnosti veřejné správy a zvyšování konkurenceschopnosti České republiky. Jako klíčové lze pro blízkou budoucnost považovat naplnění nedávno přijaté strategie Digitální Česko 2.0 a realizaci projektů eGovernmentu, jehož důležitým milníkem (nikoli však konečným) bylo v loňském roce úspěšné spuštění základních registrů.  

 

„Ať už jde o dokument Digitální Česko 2.0, budování uceleného systému eGovernmentu či obecně efektivitu veřejné správy a konkurenceschopnost ČR, jsou to oblasti, které by neměly být předmětem politického boje,“ podotýká prezident ICT UNIE Svatoslav Novák. „Naše sdružení uspořádalo odborné akce, jichž se zúčastnili zástupci současné vládní koalice i představitelé opozice – uveďme alespoň dubnový ICT Summit konaný v rámci konference Internet ve státní správě a samosprávě 2013 v Hradci Králové – a mezi aktéry panovala v podstatných záležitostech shoda.“

 

ICT UNIE opakovaně upozorňuje např. na příliš časté střídání úředníků odpovědných za oblast ICT – ministrů, náměstků, ředitelů odborů apod. Nezřídka tak dochází k narušení znalostní a odborné kontinuity, upuštění od realizace některých i klíčových projektů nebo jejich řešení bez vazby na cíle a architekturu eGovernmentu v ČR.

 

Zároveň ICT UNIE vyvíjí dlouhodobé a koncepční aktivity v uvedených oblastech. V nedávné době mj. založila pracovní skupiny zaměřené na pravidla a principy budování informačních systémů státu v programovém období 2014+, dále na zadávání veřejných zakázek či problematiku budování přístupových sítí nových generací. Právě usnadnění – především zlevnění – výstavby těchto sítí může významně pomoci rozšíření vysokorychlostního internetu, rozvoji internetové ekonomiky a tím i naplnění cílů strategie Digitální Česko 2.0.

 

„Každá moderní a demokratická vláda by měla považovat růst efektivity veřejné správy a s tím související zvyšování konkurenceschopnosti země za svou prioritu. V současné situaci České republiky – vzhledem ke stagnující ekonomice i dalším závažným problémům – je to obzvlášť naléhavé. Podstatné bude navázat na vše pozitivní, co se v posledních měsících nastartovalo, dále to rozvinout a uvést do praxe,“ doplňuje Svatoslav Novák.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *