koncepce

Neúspěšné koncepce eHealth

Národní telemedicínské centrum zveřejnilo koncem minulého roku informace o neúspěšných implementacích národních koncepcí eHealth. Výstup vznikl v rámci projektu OP VK Partnerství a spolupráce v oblasti eHealth… celý článek