Technologie InterSystems základem skotského národního systému pro správu informací o pacientech

Společnost InterSystems oznámila, že její zdravotnický informační systém InterSystems TrakCare® se stal základem skotského národního systému pro správu informací o pacientech. Inovativní systém implementovala NHS Highland, v pořadí již sedmá skotská instituce Health Board (regionální úřad zodpovědný za koordinaci zdravotní péče).

NHS Highland nahradila dva systémy pro správu informací o pacientech (patient administration system, PAS), které jsou z hlediska podpory přežité a jejichž zdravotnické funkce jsou vzhledem k budoucím potřebám NHS Highland nedostačující. Použití dvou systémů bylo překážkou zejména pro plány NHS Highland na takovou zdravotnickou informatiku, v jejímž středu by stály informace o pacientovi poskytované jednotlivými zdravotnickými zařízeními. S jediným systémem pro správu informací o pacientech bude NHS Highland schopna zajistit, že léčebné procesy všech pacientů budou beze zbytku zachyceny v jejich elektronické zdravotní dokumentaci (electronic health record, EHR). Národní systém založený na TrakCare, který NHS Highlands implementovala, mj. vyřizuje objednávky v případech akutní péče a obsahuje nástroj umožňující monitorovat obsazenost nemocničních lůžek.

NHS Highland se též potýká s problémy, které vznikají, když se pacienti stěhují do okrsku příslušejícího jiné Health Board. Společnost InterSystems proto spolu s NHS Highland bude hledat nejlepší způsob, jak by systém TrakCare mohl usnadnit správu péče o pacienta v případě, že spadá do kompetence více Health Boards.

Skotský národní systém pro správu informací o pacientech pomáhá urychlit poskytování zdravotní péče ve Skotsku a zvýšit její efektivitu. Díky němu stačí, aby byla příslušná informace o pacientovi do systému vložena pouze jednou, poté je už okamžitě přístupna všem pověřeným osobám v ostatních zdravotnických zařízeních. Systém spravuje záznamy hospitalizovaných pacientů a pacientů s duševními chorobami, vyřizuje objednávky, zpracovává zprávy s výsledky a obsahuje nástroje na podporu činností v nemocnici. Je zde k dispozici celá řada volitelných modulů pro traumatologii a urgentní medicínu, pro elektronické recepty a pro podávání léků v rámci nemocnice, pro správu lékárny, pro porodnici, novorozenecké oddělení a operační sály. NHS Highland se připojuje k úspěšnému národnímu projektu, na kterém se nyní podílí sedm institucí NHS Health Board zajišťujících zdravotní péči pro více než 75 % skotské populace.

Společnost InterSystems aktuálně spolupracuje na implementaci národního systému pro správu informací o pacientech s dalšími šesti institucemi NHS Health Board ve Skotsku: NHS Ayrshire & Arran, NHS Borders, NHS Grampian, NHS Greater Glasgow & Clyde, NHS Lanarkshire a NHS Lothian.

Bill Reid, vedoucí pro e-Health v NHS Highland, říká: „Implementace nového systému je nejvýznamnějším úkolem svého druhu, který jsme kdy v NHS Highland podnikli. Zvažovali jsme řadu možností, ale připadalo nám, že TrakCare nejvíce usnadní fungování komplexního jednotného systému elektronických zdravotních záznamů v oblasti akutní péče. Nabídne funkce a schopnosti, které nám v současných aplikacích chybí. Věříme též, že systém s TrakCare bude dostatečně flexibilní, aby splňoval aktuální i budoucí nároky NHS Highland vyplývající z jejího úkolu podporovat strategické cíle na místní i celostátní úrovni.“

„TrakCare nám přinese velmi účelný systém orientovaný na pacienta, který zajistí, že veškeré léčebné kroky u pacienta budou co nejdetailněji zachyceny v jediném záznamu a budou takto k dispozici lékařům,“ dodává B. Reid. „To nám pomůže, abychom všem pacientům bez rozdílu včas poskytovali bezpečnou a efektivní péči.“

Oblastní manažer společnosti InterSystems pro Velkou Británii Jonathan Selby spolupráci hodnotí: „Velmi nás těší, že se NHS Highland připojila k ostatním šesti NHS Health Boards, které už národní systém pro správu informací o pacientech používají. Od roku 2010, kdy byl projekt zahájen, se nám podařilo vytvořit skutečnou pokladnici znalostí místních poměrů a zkušeností. Využijeme všechny informace, které jsme o plánech a procesech v oblasti zdravotnické informatiky ve Skotsku získali, abychom pomohli NHS Highland co nejsnáze překonat specifické implementační potíže. Nelehká situace NHS Highland vyplývá z rozlohy území, které tato instituce spravuje, z výrazných investic do zdrojů v oblasti sociálních služeb a z potřeby sdílet informace mezi různými zdravotnickými ekonomickými subjekty.“

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *