Tom Philipp – vize eHealth v ČR

Vize náměstka ministra zdravotnictví pro životní pojištění – Toma Philippa. Svůj pohled na elektronické zdravotnictví prezentoval na konferenci eHealth day 2015, na které se taktéž zúčastnil panelové diskuze spolu s dalšími odborníky z oblasti zdravotnictví.

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA : náměstek ministra zdravotnictví a gestor Národní strategie elektronického zdravotnictví. Dříve pracoval, mimo jiné, i jako revmatolog v Thomayerově nemocnici.

Cíle Národní strategie elektronického zdravotnictví:

1. Aktivní role pacientů v péči o vlastní zdraví
2. Vytvořit zdravotníkům podmínky pro rozvoj kvality zdravotních služeb
3. Zpřístupnit manažerům ve zdravotnictví přesné a včasné informace pro jejich rozhodování

Přínos pacientům:

– snadný a rovný přístup k potřebným zdravotním službám
– přesné informace o zdravotním stavu, léčebných plánech a metodách
– dostatek informací, nezbytných k správnému rozhodování o životním stylu a čerpání zdravotní péče

Přínos lékařům zdravotním sestrám a ostatním zdravotnickým profesionálům:

– dostupné, přesné a včasné informace o pacientech
– souhrnné a přehledně strukturované kolekce poznatků a výukových pomůcek k zajištění odborného růstu
– úplné a uspořádané přehledy o jejich zdravotním stavu a léčbě
– silnou informační podporu při rozhodování
– možnost snadné týmové komunikace a kooperace

Přínos technickým a administrativním zaměstnancům zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven, pověřených orgánů místní samosprávy a státní správy umožní elektronické zdravotnictví:

– získat věcné přehledy o parametrech a výkonech příslušné části zdravotnického systému
– účelně plánovat a distribuovat zdroje v souladu s potřebami a očekáváním pacientů a zdravotníků.
– zajistit nezbytné podmínky pro další rozvoj spravovaných subjektů nebo procesů

Zdroj : Prezentace MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, eHealth day 2015, 17.2.2015